vmbo

vmbo

De afkorting vmbo staat voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en duurt in totaal 4 jaar. Zoals de naam al zegt, bereidt het voor op middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. Het vmbo is verdeeld in vier leerwegen: 1) vmbo bb, 2) vmbo kb, 3) vmbo gl, 4) vmbo tl. Een leerweg is een doorlopend programma van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs.

De basisberoepsgerichte leerweg (bb)
Als je vooral praktisch bent ingesteld, is de basisberoepsgerichte leerweg bedoeld voor jou. Je volgt avo-vakken én beroepsgerichte vakken. Met een diploma voor vmbo bb kun je doorstromen naar de basisberoepsopleidingen niveau 1 of 2 op het mbo.

De kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

Als je het liefst leert door praktisch bezig te zijn, dan past de kaderberoepsgerichte leerweg goed bij jou. Je volgt avo-vakken én beroepsgerichte vakken. Met een diploma voor vmbo kb kun je doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo.

De gemengde leerweg (gl)
De gemengde leerweg heeft hetzelfde niveau als het vmbo tl. Alleen wordt op de gemengde leerweg een theoretisch vak vervangen door een beroepsgericht vak. Met een diploma voor vmbo gl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo.

De theoretische leerweg (tl)
Bij de theoretische leerweg, volg je vooral theorie. In de eerste twee jaar volg je de algemene vakken. In het derde jaar wordt de lesstof van de vakken uitgebreid. Met een diploma voor vmbo tl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Een vmbo tl diploma geeft ook toegang to het vierde leerjaar van het havo als aan de voorwaarden wordt voldaan.