Schoolkosten

Studiefonds Groningen

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/of de direct daarmee samenhangende reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen met een gezinsinkomen dat iets boven het bijstandsniveau ligt. Of je hiervoor in aanmerking komt, kun je navragen bij het secretariaat van de stichting, telefoonnummer 050 - 316 43 21 of via www.studiefondsgroningen.nl

Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen

Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen vergoedt kosten die niet of maar gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening voor school. Denk aan kosten voor schoolbenodigdheden, kamp of excursies. Mail voor vragen naar: info@leergeldzuidoostgroningen.nl of bezoek de website van Stichting Leergeld voor meer informatie.