Over Ons

Over Ons

“Zijn wie je bent. Dat is geluk.”
Erasmus

Missie:

Onze missie is om jongeren in ons verzorgingsgebied te begeleiden naar de best mogelijke uitgangspositie voor het ontwikkelen van hun talenten en het realiseren van hun ambities in de maatschappij.

Het Dollard College wil het beste uit iedere leerling halen. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs hoog moet zijn. We doen dit onder andere door lesstof betekenisvol aan te bieden. Wat bedoelen we hiermee? Dat jij weet wat je aan de kennis en vaardigheden hebt en dat je verbanden kunt zien. Daarnaast willen we dat onze leerlingen veel (leer)ervaringen opdoen en zich breed ontwikkelen. Wij zorgen voor een veilige, moderne leeromgeving waarin de leerling wordt uitgedaagd.

In ons Schoolplan staat onze koers voor de komende jaren omschreven. In het jaarverslag vertellen we hoe we onze doelstellingen hebben behaald. De boordeling van de onderwijsinspectie en het geslaagdenoverzicht laten een deel van de resultaten zien.


Visie:

Onze visie op de relatie tussen samenleving en onderwijs
De school heeft niet per definitie antwoord op elk (nieuw) maatschappelijk vraagstuk. Iedereen moet weten wat ze van onderwijsinstellingen mogen verwachten en wat niet. Wij willen onderwijs zien dat de regie neemt en haar rol duidelijk maakt. Onderwijs dat ambitieus en realistisch tegelijkertijd is. Onderwijs dat anderen aanspreekt op hun deel van de verantwoordelijkheid in het bereiken van gemeenschappelijke doelen. En we willen scholen zien die anticiperen op ontwikkelingen. Om dit te bereiken is een voortdurende open dialoog nodig met onze partners in de regio Oost-Groningen. Letterlijk de deuren openzetten zodat er wederzijds begrip ontstaat en inzicht in de vraagstukken waarvoor wij gezamenlijk staan. Wij willen van hen leren en ook onze kennis delen. Op deze manier kunnen wij de regio versterken. Het Dollard College en Oost-Groningen horen bij elkaar. Het Dollard College als centrale plaats in de ontwikkeling van mensen in de brede zin van het woord. We begeleiden jongeren en volwassenen en geven hen voldoende bagage mee voor een zinvol bestaan. Dan heeft onderwijs de plek in de samenleving die het in onze ogen verdient en hoort te hebben.

Onze visie op onderwijs
We willen onderwijs zien dat de toon zet waar het gaat om leren, talentontwikkeling en het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Wij willen betekenisvol onderwijs zien, onderwijs dat geen andere grenzen accepteert dan de grenzen van de ambities en talenten van mensen die aan haar worden toevertrouwd. Betekenisvol onderwijs dat (jonge) mensen uitdaagt om te ontdekken waarvoor ze staan, wat hen drijft, waarin ze goed zijn en wat ze waard zijn. Steevast vanuit de overtuiging dat iedereen iets wil en kan betekenen voor anderen. Zo creëert onderwijs mede de voorwaarden voor mensen om waardevol te zijn en te kunnen presteren: in hun persoonlijke leven, in hun professionele leven en als burger in onze samenleving (een leven lang leren). Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers.

Onze Kernwaarden

Gemeenschappelijk versterkend
In alles wat wij doen zoeken we elkaar en anderen op vanuit de overtuiging dat we met elkaar sterker zijn dan los van elkaar. Gemeenschappelijk optrekken betekent voor ons meer dan plezierig samenwerken. Het betekent voor ons samen gericht werken aan het oplossen van gemeenschappelijke vraagstukken. Vanuit de wens om anderen beter en krachtiger te maken en daarmee ook onszelf. Gemeenschappelijk versterkend staat voor ons ook voor de ambitie om de samenleving, waarvan wij allen onderdeel zijn, te versterken.

Bewust persoonlijk
Het niveau van menselijke relaties waarop alles tot stand komt is het persoonlijke 1-op-1 contact. Weten wat de ander en jezelf beweegt, elkaar kennen en erkennen, gericht zijn op het belang van de ander, weten wat je voor elkaar kunt en wilt betekenen; dat is voor ons bewust persoonlijk. Onze kernwaarden geven aan hoe we graag willen zijn en wat we het allerbelangrijkst vinden. Ze zeggen heel veel over ons, over hoe we willen werken. Toch is dit niet het hele verhaal. Wij kennen ook een aantal waarden die belangrijk en vanzelfsprekend zouden moeten zijn voor elke onderwijsinstelling. Wij doen dan ook ons uiterste best om deze zaken waar te maken.

Identiteitsbewijs
Jonge mensen in hun ontwikkeling ondersteunen, vraagt van ons een open houding en de bereidheid om waar te maken waar we in geloven en waar we voor staan. Het vraagt een organisatie die in goede conditie is en zich bewust is van haar bestaansrecht. Een organisatie waarin iedereen ertoe doet, betekenis heeft en zich dat ook realiseert. Waar identiteit en handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het ‘identiteitsbewijs’ hebben we omschreven wat dit voor ons betekent.