Over ons

Lees meer over onze identiteit

Onze identiteit

Kernwaarden

Onze 5 Kernwaarden
1. Veiligheid

Wij zorgen voor elkaar. Persoonlijke aandacht wordt georganiseerd.

2. Verbinden

Wij werken samen. Wij organiseren een structuur van samenwerken met elkaar en de wereld.

3. Ontdekken

Wij stimuleren zelfstandigheid. Van sturen naar steunen om jouw weg te vinden.

4. Ontwikkelen

Wij gaan voor groei. Wij dagen uit om het beste uit onszelf en elkaar te halen.

5. Gelijkwaardigheid

We zien de kracht in verschillen en daar handelen we naar.

Stichting Scholengroep Trivium

Sinds 1 januari 2022 zijn het Dollard College en Ubbo Emmius bestuurlijk gefuseerd tot Stichting Scholengroep Trivium. Ubbo Emmius en het Dollard College hebben hun namen en identiteit behouden, maar maken deel uit van één rechtspersoon. De leerlingen zitten dus nog gewoon bij het Dollard College of Ubbo Emmius op school en niet bij Stichting Scholengroep Trivium. Ga naar de website van Trivium voor meer informatie, daar vind je bijvoorbeeld het jaarverslag, de klachtenregeling en meer.

www.scholengroeptrivium.nl
Antwoorden op je vragen

Onze organisatie

Algemeen directeur: mw. Ina Lagro
Directeur bedrijfsvoering: dhr. Homme Zwiep
Vestiging Bellingwolde: Vestigingsdirecteur: dhr. Harko Barla
Vestiging Campus Winschoten: Vestigingsdirecteur: mw. Anka Noorda
Vestiging Pontis Winschoten: Vestigingsdirectie: mw. Landa Buiter en dhr. Ferdi Doddema
Vestiging Pekela: Vestigingsdirecteur: dhr. Harko Barla
Vestiging PrO Winschoten: Vestigingsdirecteur: dhr. Geert van Dijken
Vestiging Woldendorp: Vestigingsdirecteur: mw. Ellie Wind

Voorzitter College van Bestuur Scholengroep Trivium: mw. Ineke de Roo

Het College van Bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van genoemde scholengemeenschappen en derhalve ook van het Dollard College. Het bestuur is verantwoordelijk voor het geheel van de scholengemeenschap, maar geeft geen leiding aan de school. De Raad van Toezicht ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur. 

Stichting Scholengroep Trivium heeft een Raad van Toezicht (RvT) die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

de heer J. Bessembinders
de heer B. Schuthof
mevrouw M. Westerbeek