praktijkonderwijs

praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is een vijfjarige opleiding en bereidt jou voor op het vinden van een baan. Het praktijkonderwijs van het Dollard College vindt plaats op vestiging PrO Winschoten.

Oriënterende fase  

In deze fase ga je ontdekken wat jij leuk vindt en goed kan. Daarom krijg je alle vakken: algemeen vormende vakken en praktijkvakken.

Specialisatie fase
Vanaf het derde leerjaar ga je je specialiseren, naast het brede verplichte programma. Je richt je op één van de sectoren: Techniek, Groen, Handel & Economie of Zorg & Welzijn. In deze fase krijg je steeds meer praktijklessen. Daarnaast ga je op school aan het werk om ervaring op te doen met de werksituaties. Je ontwikkelt belangrijke competenties als werkhouding en taakgerichtheid. 

Stage
Tot slot volg je een externe stage bij een bedrijf. Het praktijkonderwijs heeft goede contacten met het bedrijfsleven, waardoor voor iedere leerling een passende stageplek wordt gevonden.  

Schakeltraject pro-vmbo
Is de stap naar het vmbo (nog) te groot? Of zijn er twijfels over praktijkonderwijs en de vmbo basisberoepsgerichte leerweg? Op advies van het (speciale) basisonderwijs kan je geplaats worden in het schakeltraject PrO-vmbo. Dit is een tweejarig traject dat erop gericht is om jou te laten doorstromen naar het vmbo. Wij bieden jou tijdens dit traject volop ondersteuning en structuur, zodat jouw praktische kennis en vaardigheden daarna goed aansluiten op de vmbo-profielen. Eenmaal op het vmbo krijg je ook extra ondersteuning. Met het schakeltraject PrO-vmbo, heb je uitzicht op een diploma vmbo- basisberoepsgerichte leerweg.

Meer weten over het praktijkonderwijs?

Neem dan een kijkje op de pagina van onze vestiging PrO Winschoten!

PrO Winschoten