isk

Welkom bij de ISK

ISK staat voor de internationale schakelklas. Als je nog maar kort in Nederland woont en de Nederlandse taal nog niet goed beheerst, dan is de schakelklas de juiste klas voor jou. De ISK is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar. De meeste leerlingen hebben (tijdelijke) verblijfsvergunning en stromen door naar vervolgonderwijs in Nederland.

Andere taal/different language: 
Chrome: chrome://settings/languages 
Edge: edge://settings/languages

Ons doel
De ISK heeft als doel dat leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het onderwijs richt zich vooral op het verwerven van de Nederlandse taal en op inburgering in Nederland. Met deze basis zorgen we er bij de ISK voor dat leerlingen, zelfverzekerd en op het juiste niveau, kunnen doorstromen naar het Nederlandstalige onderwijs. We bieden een zo compleet mogelijk vakkenpakket aan met vakken als: sport, muziek, reken/wiskunde, en meer.

Ons onderwijs
De ISK geeft les aan leerlingen die de Nederlandse taal nog niet machtig genoeg zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Leerlingen:

  • Zijn naar Nederland gekomen door gezinshereniging of -vorming
  • Zijn naar Nederland gekomen en zitten in een procedure voor een verblijfsvergunning
  • Zijn naar Nederland gekomen en wachten op een verblijfsvergunning
  • Zijn om andere redenen naar Nederland gekomen en hebben het Nederlands nooit geleerd

Het doel is om binnen 2 jaar door te stromen naar het reguliere onderwijs en met succes de vervolgopleiding af te kunnen ronden. Het onderwijs richt zich daarom met name op het verwerven van de Nederlandse taal, de schoolse vaardigheden en op inburgering in Nederland.

Leerroute
Om te bepalen welke leerroute een leerling moet gaan volgen, vindt er met iedere leerling een intakegesprek plaats. Er wordt vervolgens gekeken welke leerroute het beste bij de leerling past. Er zijn drie verschillende routes:

  1. praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs
  2. vmbo basis, mbo entree en mbo 2
  3. vmbo kader/gl/t, havo, vwo, mbo 3 -4

De te volgen route kan gedurende de schoolloopbaan wijzigen, afhankelijk van hoe de leerling zich ontwikkelt. In alle gevallen proberen we de lesstof goed te laten aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling en wat nodig is om de leerling naar het juiste vervolgonderwijs over te kunnen dragen. Onze school heeft contacten met scholen in de omgeving, zowel voortgezet onderwijs als ook MBO’s om een goede overdracht te kunnen waarborgen. Voorafgaand aan de overstap naar regulier onderwijs draaien leerlingen, indien mogelijk, mee op de school waar zij waarschijnlijk worden geplaatst. Dit heet deelschakelen.


Onze leerlingen

Het ISK-team geeft aan veel verschillende nationaliteiten les. Er zijn verschillende redenen waarom onze leerlingen les bij ons hebben. Zo kan er sprake zijn van gezinshereniging, of zijn het alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Daartussen zit nog een verscheidenheid aan mogelijkheden. Onze leerlingen verblijven in opvangcentra van de gemeente Oldambt, Westerwolde of de omliggende gemeenten. De lessen vinden plaats op vestiging Pekela, vestiging Bellingwolde en vestiging Pontis Winschoten. Door uitbreiding wordt er op dit moment ook tijdelijk lesgegeven op de voormalige vestiging Stikkerlaan in Winschoten.

Welke vakken krijg je


Bij de ISK volg je verschillende vakken, welke lessen verschillen per klas. Als je nog maar net in Nederland bent, is het namelijk handiger als je meer NT2 krijgt. En als je bijna zover bent om naar een reguliere school te gaan, is het ook handig dat je dan ook meer lessen op dat gebied volgt. Je kunt les krijgen in onderstaande vakken. Daarnaast heb je een vast mentoruur waarbij jouw mentor tijd voor je heeft. Je volgt vooral veel lessen NT2 om de taal zo snel mogelijk te leren.


Nederlands
Engels
Muziek
Rekenen/Wiskunde
Beeldende vorming
Verzorging
Lichamelijke opvoeding
Loopbaanoriëntatie
Mens en Maatschappij
Burgerschapsvorming

Begeleiding

Iedere klas en daarmee iedere leerling heeft een eigen mentor. Dit is veelal de docent die ook de Nederlandse taal aan de klas verzorgd, maar tenminste de mentorlessen verzorgd. Een mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en spreekt met leerlingen over de vorderingen en de ondersteuning. Deze gesprekken zijn zoveel mogelijk individueel. De mentor neemt regelmatig contact met ouders op om de voortgang van de leerling te bespreken.

Soms kan het echter voorkomen, dat een leerling extra hulp nodig heeft. Het ondersteuningsteam van onze school kan hierbij advies geven en kan begeleiden. Afhankelijk van de problematiek kunnen interne of externe personen ingeschakeld worden.

Bijzondere projecten
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met verschillende aspecten van onze samenleving in contact kunnen komen. Daarom organiseert het ISK-team gedurende het schooljaar diverse uitstapjes met onze leerlingen. Dit kan variëren van een bezoekje aan de plaatselijke moskee tot een dansvoorstelling in een theater. Daarnaast heeft onze school, als onderdeel van een reguliere school, het Meet-to-Know programma, waarbij reguliere scholieren d.m.v. een samenwerkingsproject gekoppeld worden aan een ISK-leerling met als doel elkaar beter te leren kennen.

ISK team
Het ISK-team bestaat uit betrokken en deskundige docenten met twee coördinatoren. Daarnaast bestaat het team uit een verzuimcoördinator, een administratief medewerkster en ook een aantal vrijwilligers en onderwijsassistenten. Het team wordt geleid door een afdelingsleider. Al onze (vak)docenten zorgen voor een stimulerende en motiverende leeromgeving, waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen zo snel mogelijk de Nederlandse taal en cultuur machtig te worden. De klassen bestaan uit ongeveer 15 leerlingen. Samen zorgen we een veilige en goede leeromgeving.