Resultaten


De site Scholen op de Kaart is online. Op deze site van de VO-Raad staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor de vestigingen van het Dollard CollegeWij doen de vensters open.

Informatie als herkomst van de leerlingen, leerlingenaantallen, slagingspercentages, uitval, resultaten van de examens en examenvakken is al op www.schoolvo.nl te vinden. Dit wordt dit jaar nog aangevuld met onderwerpen als tevredenheid leerlingen en ouders, onderwijsbeleid en zorg.

Het Dollard College is niet alleen een werkorganisatie, maar vooral een leeforganisatie. Wij bereiden jonge mensen voor op hun toekomst. Dat betekent dat niet alle resultaten meetbaar zijn. Sommige dingen zul je zelf moeten ervaren. Bekijk dus niet alleen schoolvo.nl, maar neem een kijkje op onze vestigingen en vraag informatie aan onze medewerkers. Op die manier hopen wij jou een goed beeld van de inhoud en kwaliteit van onze school te geven. De telefoonnummers en e-mailadressen van de vestigingen vind je op deze website.

Beoordeling

Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs geven. Onze kwaliteit moet blijken uit onder andere leerresultaten van de leerling. Dit kunnen we meten aan de hand van cijfers op het examen (de slagingspercentages), en hoe snel de leerlingen de school doorlopen (bevorderingspercentages). Maar het is moeilijk om hier goede uitspraken over te doen. Scholen waarvan veel leerlingen bijvoorbeeld een hoog IQ hebben, zullen vaak betere leerresultaten boeken, ook als ze misschien wat minder goed onderwijs geven. Een school met veel leerlingen die een minder gunstige achtergrond hebben, kan heel goed onderwijs geven, maar relatief slechte resultaten boeken. Om een goede uitspraak te doen over de kwaliteit van de school aan de hand van de leerresultaten moeten dus eigenlijk de achtergrondkenmerken (ook wel instroomkenmerken genoemd) van de leerlingen gelijk zijn.

De beoordeling van de onderwijsinspectie is te vinden op de website www.onderwijsinspectie.nl Hier staat onder andere de opbrengstenkaart.