Vmbo bb/kb/gl/tl

Vmbo bb/kb/gl/tl

Vmbo
Vmbo staat voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Zoals de naam al zegt, bereidt het voor op middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. Het vmbo is verdeeld in leerwegen. Een leerweg is een doorlopend programma van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs.

De basisberoepsgerichte leerweg (bb)
Als je vooral praktisch bent ingesteld, is de basisberoepsgerichte leerweg bedoeld voor jou. De opleiding bereidt voor op uitvoerende beroepen. Er wordt op een andere manier geleerd en gewerkt waarbij er een directe en goede aansluiting is op niveau 1 en 2 van het mbo.

De kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
Als je het liefst leert door praktisch bezig te zijn, dan past de kaderberoepsgerichte leerweg goed bij jou. Deze leerweg bereidt je ook voor op aansluitende opleidingen, niveaus 3 en 4 van het mbo.

De gemengde leerweg (gl)
De gemengde leerweg heeft hetzelfde niveau als het vmbo tl. Alleen wordt op de gemengde leerweg een theoretisch vak vervangen door een praktisch vak. Deze leerweg bereidt je ook voor op aansluitende opleidingen op niveau 4 van het mbo.

De theoretische leerweg (tl)
Deze opleiding bereidt je voor op een studie op het mbo niveau 4. Je kunt met het vmbo tl ook naar de 4e klas van het havo. In de eerste twee jaar volg je de algemene vakken. In het derde jaar wordt de lesstof van de vakken uitgebreid. Je kiest dan ook voor een van de volgende profielen: Economie, Techniek, Zorg & Welzijn, Groen. 

Beroepsgerichte programma's in het vmbo
Met ingang van 2017 werkt het Dollard College in de bovenbouw met beroepsgerichte profielen. Op het Dollard College bieden wij:

- Bouwen, wonen & interieur
- Diensten & producten
- Economie & ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij & recreatie
- Mobiliteit & transport
- Produceren, installeren & energie
- Zorg & welzijn

De onderbouw van het vmbo kun je volgen op de volgende vestigingen:
Bellingwolde

Pekela

Woldendorp

Hommesplein-Bovenburen