Schooltijden

Schooltijden

Om 08.30 uur is de inloop, waarna om 08.45 uur de school begint. Er is dan gelegenheid voor de leerlingen om hun verhaal te doen.

Concreet ziet de dagindeling er als volgt uit:

08.30 – 08.45 uur Inloop
08.45 – 10.15 uur Praktijk/theorie
10.15 – 10.30 uur Pauze
10.30 – 12.15 uur Praktijk/theorie
12.15 – 12.45 uur Pauze
12.45 – 14.45 uur Praktijk/theorie

Op dinsdagmiddag en op de vrijdagmiddag zijn de jongeren om 12.15 uur vrij.

Er wordt gezamenlijk geluncht welke verzorgd wordt door de school.
Leerlingen mogen in de kleine pauze en tijdens de middagpauze het terrein niet verlaten.