Psychomotorische Therapie

Psychomotorische Therapie

Op de woensdagmiddag krijgen de leerlingen Psychomotorische Therapie (PMT). Dit is een speltherapie waarbij op methodische wijze gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Het is een combinatie van doen, ervaren en erover praten. Door PMT worden leerlingen zich meer bewust van hun eigen gedrag, gevoelens en gedachten en leren ze lichamelijke signalen (zoals ademhaling en spierspanning) herkennen.