FAQ

FAQ

Kan een leerling na een periode Wieder ook weer terug naar de oude school/klas?
Als alles naar wens verloopt, is dat één van de hoofddoelen.

Hoe lang zit een leerling op Wieder?
Dat kan erg variëren. De gestelde doelen kunnen verschillen waardoor de ene leerling na twaalf weken terugkeert, terwijl een andere leerling een langere tijd nodig heeft.

Wat is het schoolprogramma bij tussenvoorziening Wieder?
De lesstof wordt in hetzelfde tempo aangeboden als in het regulier onderwijs. De leerling maakt dezelfde toetsen en opdrachten. 

Hoe werkt de terugkeer naar het regulier onderwijs?
In overleg met de mentor en ondersteuningscoördinator van de school van herkomst maken we een planning waarbij stapsgewijs de lessen op het regulier onderwijs worden uitgebracht afhankelijk van de te stellen doelen. 

Hoe werkt doorschakelen naar een andere klas/school?
In overleg met leerling, ouders/verzorgers en andere expertise wordt overlegd welke route meer geschikt is in plaats van terugkeer naar de oude situatie. Wanneer er binnen het Dollard College een andere plek wordt gevonden zal de leerling, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte, gefaseerd overstappen. Bij plaatsing buiten het Dollard College wordt de leerling overgedragen aan het ondersteuningsteam van de betreffende school. 

Zijn er ook criminele kinderen bij tussenvoorziening Wieder?
Wieder is niet ingericht op jongeren die in detentie verkeren. Net als in het gewone onderwijs kan het zijn dat er een jongere aanwezig is die ooit met justitie in aanraking is geweest. 

Krijgt de leerling ook huiswerk?
De leerling krijgt bij Wieder net als op de school van herkomst huiswerk mee en hij/zij zal ook dezelfde toetsen, overhoringen en opdrachten krijgen. 

Zijn de docenten bevoegd?
De docenten beschikken over een onderwijsbevoegdheid en zullen, daar waar nodig, vakspecialistische collega’s consulteren. 

Zijn de vakanties gelijk aan de oude school?
De vakanties zijn gelijk aan de vestiging Dollard College PrO Winschoten.