Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs

Per januari 2020 ontvangt de regio Zuidoost-Groningen een vier jaar durende subsidie om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. Het Dollard College heeft in samenwerking met het Ubbo Emmius een plan ingediend om het techniekonderwijs te verbeteren. Deze subsidie valt onder de noemer Sterk Techniekonderwijs (STO). Het gezamenlijke plan heeft vier verschillende doelstellingen:

Doelstelling 1– Techniekonderwijs in de regio versterken door scholing, afstemming en samenwerking binnen de onderwijsketen in de regio.

Doelstelling 2– Leerlingen enthousiasmeren voor techniek en doorlopende leerlijnen ontwikkelen.

Doelstelling 3– Het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om leerlingen en docenten up-to-date kennis vanuit de bedrijven bij te brengen, curricula af te stemmen op datgene wat het bedrijfsleven nodig heeft en arbeidsrelevante opleidingen te creëren.

Doelstelling 4– Het ontwikkelen van trajecten die meer rekening houden met kwaliteiten en beperkingen van individuele leerlingen.

Onder deze doelstellingen zitten activiteiten en projecten die het behalen van deze doelstellingen ondersteunen. Voor de uitvoering van deze projecten wordt veel samengewerkt met het bedrijfsleven uit de regio. Zo willen wij bijvoorbeeld in samenwerking met het bedrijfsleven extra en nieuwe keuzevakken aanbieden, gastlessen en workshops organiseren. Zo gaan leerlingen een benzine auto ombouwen tot elektrische auto en krijgen leerlingen van het praktijkonderwijs de mogelijk om branchecertificaten te halen. Daarnaast willen we leerlingen in het basisonderwijs al in aanraking laten komen met techniekonderwijs. 

Lees hier meer algemene informatie over Sterk Techniekonderwijs. 
Lees hier met welke bedrijven wij samenwerken.