Ons onderwijs

De ISK geeft les aan leerlingen die de Nederlandse taal nog niet machtig genoeg zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Leerlingen:

-          Zijn naar Nederland gekomen door gezinshereniging of -vorming

-          Zijn naar Nederland gekomen en zitten in een procedure voor een verblijfsvergunning

-          Zijn naar Nederland gekomen en wachten op een verblijfsvergunning

-          Zijn om andere redenen naar Nederland gekomen en hebben het Nederlands nooit geleerd

Het doel is om binnen 2 jaar door te stromen naar het reguliere onderwijs en met succes de vervolgopleiding af te kunnen ronden.

Het onderwijs richt zich daarom met name op het verwerven van de Nederlandse taal, de schoolse vaardigheden en op inburgering in Nederland. Meer informatie over lessen kunt u hier vinden.

Om te bepalen welke leerroute een leerling moet gaan volgen, vindt er met iedere leerling een intakegesprek plaats. Er wordt vervolgens gekeken welke leerroute het beste bij de leerling past. Er zijn drie verschillende:

 

Route 1: praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs

Route 2: vmbo basis, mbo entree en mbo 2

Route 3: vmbo kader/gl/t, havo, vwo, mbo 3 -4

De te volgen route kan gedurende de schoolloopbaan wijzigen, afhankelijk van hoe de leerling zich ontwikkelt.

In alle gevallen proberen we de lesstof goed te laten aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling en wat nodig is om de leerling naar het juiste vervolgonderwijs over te kunnen dragen. Onze school heeft contacten met scholen in de omgeving, zowel voortgezet onderwijs als ook MBO’s om een goede overdracht te kunnen waarborgen. Voorafgaand aan de overstap naar regulier onderwijs draaien leerlingen, indien mogelijk, mee op de school waar zij waarschijnlijk worden geplaatst. Dit heet deelschakelen.

Meer algemene informatie over onze school kunt u ook vinden in onze schoolgids.