Raden

Leerlingenraad
Dit schooljaar (2022-2023) zijn we de leerlingenraad verder aan het ontwikkelen. De leerlingenraad komt op voor de belangen van leerlingen. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de schoolleiding en bemiddelt bij klachten en/of opmerkingen over medeleerlingen of personeel. Ieder jaar vinden er verkiezingen plaats waarvoor alle leerlingen zich kandidaat kunnen stellen. Voor leerlingen is er een leerlingenstatuut (deze vind je op mijndollardcollege.nl). Hierin staan de rechten en de plichten van de leerlingen aangegeven. Ook staan hierin de rechten en de plichten beschreven van alle leden van de scholengemeenschap in relatie tot de leerlingen.

Ouderraad
Iedere vestiging van het Dollard College heeft een ouderraad. Deze raad is samengesteld uit ouders/verzorgers van de leerlingen en heeft een belangrijke rol. Vooral waar het gaat om het stimuleren van een goed leer- en leefklimaat op de vestiging. Zo kan de ouderraad ervoor zorgen dat er nieuwe boeken worden aangeschaft in de mediatheek of dat de leerlingen een examencadeau ontvangen.

Medezeggenschapsraad
Het Dollard College vindt het belangrijk dat medewerkers, ouders en verzorgers en leerlingen inspraak hebben. Daarom heeft onze school twee medezeggenschapsraden; één voor de scholengemeenschap en één voor de praktijkschool. De medezeggenschapsraad kan alle belangrijke onderwerpen bespreken met het bestuur. Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school heeft het bestuur advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Je kunt onze MR bereiken via: mr@dollardcollege.nl