Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Stichting Scholengroep Trivium heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen: