Opleidingsschool Ommelanden

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de opleiding van toekomstige collega’s. Daarom is het Dollard College partner van de Opleidingsschool Ommelanden. Dit is een samenwerkingsverband van zeven partners, te weten

De studenten volgen hun opleiding aan een van de genoemde opleidingsinstituten. De vier VO-scholen en de opleidingsinstituten ontwikkelen samen de opleiding van de aankomende leraren (stagiaires, LIO’s) en voeren deze uit. Deze nauwe samenwerking leidt tot verhoging van de kwaliteit van opleiden en begeleiden van de studenten. Voordeel voor de deelnemende VO-scholen is de interesse voor onderwijsbanen in de provincie en de instroom van kwalitatief goede leraren. Dit alles draagt bij aan het in stand houden van goed onderwijs in de regio.

Een groot deel van de studie bestaat uit het opdoen van ervaring in onderwijssituaties, dus in de praktijk. Op deze manier verbinden de leraren in spe het theoretisch kader met de praktijk. Zij krijgen de ruimte om verschillende vormen en niveaus van onderwijs te ervaren. Indien gewenst kunnen zij binnen de opleidingsschool Ommelanden van school wisselen, als dat nodig is om nog meer betekenisvolle leerervaringen te bieden. Daarnaast krijgen de studenten de mogelijkheid om onderzoek te doen. 

De studenten worden begeleid door (vak)coaches en een schoolopleider. De schoolopleider is mede verantwoordelijk voor het theoretisch deel van de opleiding en de gehele organisatie rondom de studenten. Daarnaast zorgen een aantal ervaren leraren, de zogenoemde (vak)coaches, voor de dagelijkse begeleiding van de studenten.

De visie op onderwijs van de zeven partners kent veel overeenkomsten: het leren van leerlingen en studenten staat centraal en dat altijd binnen een professionele, lerende organisatie die zich verbindt met de wereld om zich heen. De professionalisering van zowel leerlingen, studenten als de eigen medewerkers gebeurt op basis van drie ontwikkelthema’s: identiteitsontwikkeling, burgerschap en wendbaar vakmanschap.

De Opleidingsschool Ommelanden investeert in de toekomst van studenten en krijgt daar ook wat voor terug. De studenten brengen bijvoorbeeld de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied bij de scholen in de praktijk. Zo leren we van elkaar.