College van bestuur

Voorzitter College van Bestuur Scholengroep Trivium
Dhr. G. H. van Vliet 

Het College van Bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van genoemde scholengemeenschappen en derhalve ook van het Dollard College. Het bestuur is verantwoordelijk voor het geheel van de scholengemeenschap, maar geeft geen leiding aan de school. De Raad van Toezicht ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Scholengroep Trivium: www.scholengroeptrivium.nl