Project Groot-Brittannië in Pekela
pekela | 17 januari 2019

Project Groot-Brittannië in Pekela

​​Begin maart organiseert het Dollard College Pekela het project ‘Groot-Brittannië’.

Vestiging Pekela is een (sport)actieve school. Leerlingen kunnen op deze vestiging het examenvak lichamelijke opvoeding (LO2) volgen. Met dit vak leer je  ondernemen, organiseren, voor een groep staan en leiding geven, vaardigheden die met een project goed naar voren komen.

Met het project Groot-Brittannië maken alle leerlingen en docenten filmpjes, Britse muziek, een tabloid (Engelse krant), maquettes (o.a. met 3D-printer). Tevens organiseren ze een Brits sporttoernooi en een high tea. Zomaar een paar voorbeelden want leerlingen mogen zelf activiteiten bedenken die bij het thema passen.

Dynamiek in de school
Met een project kunnen leerlingen van verschillende niveaus en leerjaren met elkaar samenwerken en al hun talenten en vaardigheden inzetten. Het zorgt ook voor dynamiek in de school. Leerlingen leren door spel en interactie en doen kennis op, in dit geval over Groot-Brittannië. Het biedt tevens een mooie gelegenheid om aan te sluiten bij de actualiteit; Brexit. Het project wordt begin maart met een presentatie afgesloten.