Ontwikkelingen coronavirus
bellingwolde | bovenburen | campus winschoten | hommesplein | pekela | woldendorp | 13 maart 2020

Ontwikkelingen coronavirus

​​​​Hieronder delen we de ontwikkelingen rond het coronavirus. Laatste update 2: 16 maart 2020

Laatste update 2: 16 maart 2020

In navolging van de overheid hebben wij hebben besloten het onderwijs tot een minimum te beperken, omdat wij ons zorgen maken over elkaars gezondheid en die van onze leerlingen. We horen dat deze zorgen er ook zijn bij de leerlingen, de ouders/verzorgers en onze medewerkers. Vandaar dat we een aantal maatregelen hebben genomen:

1. Er vinden van maandag 16 maart tot 6 april 2020 geen reguliere onderwijsactiviteiten plaats in de schoolgebouwen van het Dollard College.
2. De vestigingen geven aan op welke wijze de examens en hoe de direct daarvoor noodzakelijke voorbereidende lessen door kunnen gaan.
3. Onze gebouwen blijven eerst open, ondanks dat er nauwelijks onderwijsactiviteiten plaatsvinden: faciliteiten en dienstverlening blijven zoveel mogelijk beschikbaar.
4. De leerlingen en de ouders/verzorgers worden door hun mentor uiterlijk woensdag 16.00 uur geïnformeerd over de wijze waarop het onderwijs met ingang van donderdag 19 maart vorm krijgt.
5. Onze medewerkers werken in overleg met hun direct leidinggevende vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk thuis om aangepaste lesprogramma’s te maken, zodat we het onderwijs de komende tijd zoveel mogelijk kunnen continueren. Het gaat daarbij om maximaal gebruik van online mogelijkheden. Hierbij valt o.a. te denken aan it’s learning en andere vormen van afstandsonderwijs.
6. Voor specifieke vragen over de ontwikkelingen van het coronavirus verwijzen wij u graag naar rivm.nl

We blijven de kabinetsmaatregelingen volgen en zullen indien nodig hierop anticiperen. Jullie gezondheid staat uiteraard voorop en we blijven de aanwijzingen van het RIVM volgen dus:
blijf thuis en beperk je sociale contacten als je verkouden bent, keelpijn of verhoging tot 38 graden hebt, of hoest. Ook moet je thuisblijven als je een huisgenoot hebt waarvan is vastgesteld dat hij/zij het coronavirus heeft.

Laten we er met elkaar in deze onzekere periode samen het beste van maken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste update 2: 12 maart 2020

We hebben zojuist de maatregelen van de overheid gehoord die gelden t/m 31 maart. U zult begrijpen dat we deze maatregelen volgen.

Dat betekent voor ons:

  • De scholen blijven open. Het RIVM geeft als reden dat de risico's beperkt zijn: jonge doelgroep die weinig risico loopt en kleine setting in klassen. Sluiting van scholen draagt niet bij aan de bestrijding van het virus. Daarnaast heeft sluiting van scholen een grote impact op de inzet van ouders.
     
  • Activiteiten met meer dan 100 personen worden afgelast. 
     
  • Kwetsbare personen en personen met een verminderde weerstand moeten gezelschappen mijden en niet met het openbaar vervoer gaan. In deze categorie kunnen ook onze leerlingen en collega's vallen. We kijken nog hoe we hier in de praktijk mee om kunnen gaan.

Daarnaast hebben we besloten om alle schoolreizen, excursies en kleinschalige activiteiten voorlopig af te gelasten. Reden daarvoor is de groeiende ongerustheid en onzekerheid onder ouders, leerlingen en medewerkers over (de verspreiding van) het corona-virus. We vinden het jammer dat we dit besluit moeten nemen, maar het belang van de gezondheid van onze leerlingen en docenten staat voorop. De reguliere lessen gaan uiteraard door.

Ook vragen we onze medewerkers om niet naar grote landelijke vergaderingen en (scholings)bijeenkomsten te gaan.

Voor alle duidelijkheid: er zijn op dit moment geen leerlingen, studenten of medewerkers van de school besmet.

We gaan kijken of we excursies en activiteiten kunnen verplaatsen naar een ander moment. Over de mogelijke gevolgen hiervan zullen we u op een later tijdstip informeren.

Zodra er andere ontwikkelingen zijn, zullen we u dat uiteraard zo spoedig mogelijk laten weten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 1: 10 maart 2020

Via de portal informeren we jou over de laatste stand van zaken m.b.t. het coronavirus voor zover het onze scholen en de OD raakt. Je krijgt regelmatig een update. We plaatsen de berichten in de rechterkolom onder 'uitgelicht'. 

Heb je vragen?
Je kunt je vragen over het coronavirus stellen aan de preventiemedewerker van je vestiging. Kan hij/zij je vraag niet beantwoorden, dan kun je die stellen via het e-mailadres: corona@onderwijsgroepnoord.nl  je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord. Voor sommige vragen zullen we contact moeten zoeken met deskundigen, waardoor het antwoord iets langer op zich laat wachten. 

Schudden wij elkaar nog de hand?
Voorlopig niet. Het kabinet adviseert om geen handen meer te schudden om verspreiding van het virus te voorkomen.  Wij sluiten ons hier natuurlijk bij aan.

Hygiëneprotocol_2020.pdf

Q&A Ministerie van OCW
De situatie rond het coronavirus heeft invloed op de dagelijkse onderwijspraktijk. Onzekerheid over bijvoorbeeld stages, onderwijstijd, examens leiden tot heel logische en brandende vragen. Het ministerie van OCW werkt op dit moment aan Q&A's over dit type vraagstukken. Zodra we die binnen hebben, delen we dit uiteraard met jullie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Informatie 3 maart 2020

Het Coronavirus heeft ook Nederland bereikt. Op dit moment is er geen reden tot zorg op de vestigingen van het Dollard College, rsg de Borgen, Terra en de Ondersteunende Diensten. Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en hebben hierover direct contact met de nodige instanties. We zetten antwoorden op de meest gestelde vragen en een aantal tips en links op een rijtje.

Zijn de vestigingen gewoon open?
Ja, de scholen en de  Ondersteunende Diensten zijn gewoon open. We volgen de richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM. Loop je stage in Nederland? Ook dat gaat gewoon door. Houd je wel aan de voorzorgsmaatregelen van je leerbedrijf.

Wat als de situatie verandert?
We informeren onze leerlingen, studenten en medewerkers zodra er belangrijke informatie of nieuws over het virus te melden is. Dat doen we via de portal. We geven aan of we extra maatregelen gaan nemen. De preventiemedewerkers van de school hebben regelmatig contact met de GGD voor advies en actuele informatie.

Gaan de reizen naar het buitenland door?
De situatie van bestemmingen waar het coronavirus opduikt, verandert met de dag. Stages en excursies naar gebieden met een negatief reisadvies gaan uiteraard niet door. Dat geldt ook voor risicogebieden. We ondernemen geen schoolreizen naar de landen waar een wijde verspreiding van het virus geldt. Op de plekken in Nederland waar corona is vastgesteld zijn we terughoudend met excursies. Wij houden de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten. Communicatie hierover gebeurt vanuit de schoolleiding.

Belangrijkste informatiebronnen: RIVM en ministerie van Buitenlandse Zaken

Wij volgen de aanpak van het RIVM en laten ons indien nodig adviseren door de deskundigen op dit gebied. De meest actuele en landelijke beschikbare informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het RIVM geeft algemene informatie en Q&A's op de volgende pagina's:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt relevante informatie voor studenten die voor stage in het buitenland verblijven, dan wel op het punt staan naar het buitenland te vertrekken: https://www.nederlandwereldwijd.nl

De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.​

Welke voorzorgsmaatregelen kun je zelf nemen?
- Was regelmatig je handen: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
- Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog.
- Maak bij verkoudheid gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
Houd je ook op stage aan deze voorzorgsmaatregelen.

Wat als je verkouden of grieperig bent?
Dan kun je gewoon naar kantoor of een vestiging. Heb jij of iemand in jouw thuissituatie luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) in combinatie met koorts? Dan kun je niet naar kantoor of een vestiging. Neem zo snel mogelijk contact op met je huisarts. In overleg met de huisarts of GGD wordt bepaald of jij naar kantoor kunt komen.

Je bent in een besmet gebied geweest of met een besmet persoon in aanraking gekomen?
Je bent dan verplicht om advies in te winnen bij de GGD of je huisarts. Ook meld je dat bij je leidinggevende. Waarschijnlijk is er geen reden om thuis te blijven als je geen luchtwegklachten hebt in combinatie met koorts en als dat ook binnen je thuissituatie niet aan de orde is. Het advies van de GGD of huisarts is leidend. Via nederlandwereldwijd.nl of lcr.nl/nieuws kun je checken of je in een risicogebied bent geweest.

Reageren