Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden: weer een stapje dichterbij!
30 oktober 2017

Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden: weer een stapje dichterbij!

​​Ongeveer twee jaar geleden ontstond het initiatief om met vier middelbare scholen in de regio en drie lerarenopleidingen samen te werken op het gebied van opleiden van aankomende docenten, startende docenten en verdere professionalisering van ervaren docenten.

In de afgelopen tijd heeft het Dollard College, samen met het Dr. Aletta Jacobs College, het Ubbo Emmius, het Eemsdeltacollege en de lerarenopleidingen van de RUG, de NHL en de Hanzehogeschool Sportstudies, hard gewerkt aan een gezamenlijk ontwikkelplan op het gebied van Opleiden in de School. Deze zomer hebben we de aanvraag ingediend om aspirant-opleidingsschool te worden.

Vrijdag 13 oktober jongstleden zijn we met een afvaardiging van zes mensen van de verschillende vo-scholen en opleidingsinstituten naar Utrecht afgereisd om onze aanvraag toe te lichten voor een beoordelingscommissie. Het was een spannende zitting, waarin we stevig werden bevraagd, zowel over onze visie en ideeën over Opleiden in de School als over hoe we dat in de praktijk vormgeven. We waren een goed op elkaar ingespeeld team en wisten elkaar mooi aan te vullen. Opgelucht, blij en hoopvol verliet ons team de zaal. En nu is het afwachten… 

Eind november horen we of we de commissie hebben overtuigd en ons voortaan Aspirant-Opleidingsschool Ommelandenmogen noemen.Met deze aanvraag is veel subsidiegeld gemoeid. We hopen dat we dit geld mogen ontvangen om hiermee een krachtige opleidingsschool op te zetten. We gaan dan een traject in van drie jaar om onze plannen verder gestalte te geven en daarna hopelijk het predicaat ‘aspirant’ achter ons te laten.

Wordt vervolgd!

Reageren