Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden: het is gelukt!
bellingwolde | bovenburen | campus winschoten | hommesplein | pekela | woldendorp | 11 december 2017

Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden: het is gelukt!

​​Enige tijd geleden meldden we dat we met vier VO-scholen en drie lerarenopleidingen de aanvraag ingediend hadden om Aspirant-Opleidingsschool te worden. In oktober hebben we deze aanvraag toegelicht voor een beoordelingscommissie.

Vorige week kwam het goede nieuws dat de aanvraag op alle criteria positief beoordeeld is en dat we ons voortaan Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden mogen noemen!
Afgelopen vrijdag zijn de betrokkenen van alle zeven opleidingsinstituten bijeen geweest om deze belangrijke mijlpaal te vieren, maar vooral ook om te bespreken hoe we onze plannen gaan concretiseren en hoe we de samenwerkinggestalte gaan geven. Er is werk aan de winkel, want we hebben nu drie jaar de tijd en ruimte gekregen om onze ideeën over Opleiden in de School gezamenlijk vorm te geven in de praktijk. Dan wordt bekeken of we het predicaat ‘aspirant’ achter ons kunnen laten.

Wat betekent dit?
Voor onze school betekent het dat het Opleiden in de School een steeds duidelijkere plek zal innemen: het opleiden van studenten en starters maar ook de verdere professionalisering van zittend personeel.
Het betekent ook dat we in toenemende mate stagiaires in huis zullen hebben en dus een beroep doen op ervaren collega’s die hun kennis willen overdragen en coachingsvaardigheden willen ontwikkelen ten behoeve van een nieuwe generatie leraren.
De samenwerking met de lerarenopleidingen van de RUG, de NHL en Hanzehogeschool-Sportstudies is in het afgelopen anderhalf jaar al toegenomen, maar zal in de komende jaren nog verder geïntensiveerd worden. Samen opleiden betekent dat de stageschool en de lerarenopleiding nauw contact hebben over ontwikkelingen in het programma van de stagiairs en goed van elkaar dienen te weten wat er aan de studenten geboden wordt en wat er van hen gevraagd wordt.
Tenslotte werken de schoolopleiders van de verschillende VO-scholen (Aletta Jacobs, Eemsdelta, Dollard en Ubbo Emmius) intensief samen aan de kwaliteit van de begeleiding van studenten binnen onze scholen.

Projectleider gevraagd
Binnenkort zal een vacature uitgezet worden voor de functie van projectleider van de Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden. Meer inhoudelijke informatie hierover zal op korte termijn bekendgemaakt worden.

Reageren